Informacja dyrektora dot. zdalnego nauczania

laptop a nim siedzę uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

 

Wczoraj wieczorem ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które od dnia 09 listopada 2020r. wprowadza zdalne nauczanie również w klasach I–III.

 

W związku z powyższym zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 6 listopada 2020r. wprowadzono następujące zmiany w organizacji pracy szkoły od 09 listopada 2020r. do 29 listopada 2020r. ( lub do dnia zakończenia zdalnego nauczania):

 

  1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasach I-VIII trwają po 30 minut i są realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przerwy między lekcjami trwają 5 minut. Nauczyciele prowadzą zajęcia z sal lekcyjnych w budynku przy ul. Moniuszki. Nauczyciel może prowadzić zajęcia z domu (za zgodą dyrektora szkoły).
  2. Uczniowie klas I-III rozpoczynają lekcje o godz. 8:00 i trwają one do godz. 10:00 lub 11:10 – w zależności od klasy – zgodnie z planem lekcji. Od godz. 11:15 będą odbywały się zajęcia świetlicowe dla chętnych uczniów z klas I-III (gry i zabawy, zajęcia rekreacyjno-sportowe i komputerowe).
  3. Uczniowie klas IV-VIII rozpoczynają lekcje o godz. 10:10 wg ustalonego planu.
  4. Konsultacje z języka polskiego i matematyki dla chętnych uczniów klas VIII będą odbywały się we wtorki w godz. 8:00-9:05 w budynku przy ul. Moniuszki – szczegóły podadzą wychowawcy klas. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach.
  5. Oddziały przedszkolne (tzw. „zerówka” - gr. A i B) pracują bez zmian!!!
  6. Godziny pracy świetlicy (w budynku przy ul. Pomorskiej) zostały dostosowane do potrzeb dzieci z oddziałów przedszkolnych i ich rodziców.
  7. NOWY PLAN LEKCJI będzie dostępny na stronie internetowej szkoły najpóźniej w niedzielę do godz. 10:00. Będzie on obowiązywał do odwołania.
  8. Zajęcia dodatkowe – rekreacyjno-sportowe, SKS, chór, koła plastyczne zostają zawieszone do odwołania.

Przypominam o bezpiecznym korzystaniu z Internetu oraz zakazie nagrywania i fotografowania zajęć i prowadzących je nauczycieli!

Opublikowano: 06 listopada 2020 14:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 376

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony