Informacja dyrektora

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami organizacji pracy naszej szkoły wprowadzonymi przepisami w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19, informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkole znajduje się w „Procedurach zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii”.

Dokument ten, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 11 z dnia 31 sierpnia 2020r. obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku WSZYSTKICH Uczniów oraz Pracowników szkoły, a także Rodziców przebywających na terenie szkoły. W związku z powyższym ustalenia w nim zawarte obowiązują Uczniów/ Dzieci oraz ich Rodziców podczas pobytu w szkole.

Ponieważ reguluje on tak istotne kwestie jak nowe obowiązki w zakresie zachowania wymogów bezpieczeństwa, funkcjonowania szatni, stołówki, kwestie przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły i wiele innych istotnych kwestii, bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z nim oraz w miarę możliwości przekazanie niezbędnych wskazówek Dzieciom. Uzupełnione zostały również dokumenty: Regulamin świetlicy szkolnej i Regulamin biblioteki szkolnej.

Informuję ponadto, że wszyscy Uczniowie zostali zapoznani z nowymi wytycznymi przez Nauczycieli i Wychowawców w dniu 1 września 2020 r., jednak pokładam głęboką wiarę w pomoc rodziców w upowszechnieniu określonych w Procedurach zasad zachowania i postępowania związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, która będzie dla nas nieocenionym wsparciem.

Wprowadzone Procedury i Regulaminy zostały udostępnione na stronie internetowej szkoły w zakładce „dokumenty”.

Bardzo dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

 

Łączę wyrazy szacunku,

 

Małgorzata Krawczyk-Figlarz

Dyrektor szkoły

 

 

 

Opublikowano: 03 września 2020 20:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 752

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony