Piknik naukowy 2018

30 maja 2018 r. w naszej szkole odbył się pierwszy Piknik naukowy.  Był on podsumowaniem pierwszego roku realizacji projektu „Szkoła nauki, przygody, współpracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktu Samorządowego. Beneficjentem projektu jest Gmina Barwice, a realizatorami szkoły z terenu gminy – SP w Barwicach, SP w Piaskach oraz ZS (Gimnazjum) w Barwicach. W ramach projektu doposażono pracownie matematyczno-przyrodnicze. Wsparciem, w postaci zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania) objętych jest 350 uczniów. Zaplanowano również szkolenia w celu podniesienia kompetencji zawodowych 45 nauczycieli.

 

Otwarcia Pikniku dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. W. Szafera w Barwicach – p. Małgorzata Krawczyk-Figlarz, która jest jednocześnie koordynatorem projektu. Przedstawiła cele projektu i przywitała przybyłych gości: Starostę Szczecineckiego – p. Krzysztofa Lisa, Przewodniczącą Rady Rodziców – p. Małgorzatę Lewicką,  Dyrektora SP w Starym Chwalimiu - p. Halinę Moskwę, Dyrektora SP w Piaskach - p. Iwonę Kasztelan, Dyrektora ZS w Barwicach -p. Wojciecha Kleszczonka, Dyrektora Przedszkola „Bajkowa Kraina” –p. Małgorzatę Karbowiak, Dyrektora CUW –p. Jacka Maciejewskiego.

Szczególnie serdecznie p. dyrektor powitała pracowników naukowych z Politechniki Koszalińskiej, którzy pod kierunkiem Dziekana Wydziału Technologii i Edukacji p. dr Agnieszki Hłobił zaprezentowali przyjemną naukę programowania, podczas którego uczniowie mieli okazję zaprzyjaźnić się z ozobotami. Oprócz Politechniki Koszalińskiej na pikniku gościliśmy również „Atomowych Naukowców”, współpracujących z Politechniką Lubelską, którzy zaprezentowali szereg ciekawych doświadczeń fizycznych (z udziałem uczniów). W salach lekcyjnych nauczyciele razem z uczniami przygotowali i przeprowadzili ciekawe zajęcia matematyczno-przyrodnicze i lingwistyczne. Dla najmłodszych nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali różnorodne konkurencje sportowe.

Atrakcji nie brakowało. Piknik naukowy spełnił swoja rolę – uczniowie aktywnie w nim uczestniczyli, bawiąc się zdobywali wiedzę.

Wszyscy uczestnicy Pikniku skorzystali również z poczęstunku (kiełbaski, lody, owoce, lizaki).

Dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc w zorganizowaniu Pikniku naukowego połączonego z obchodami Dnia Dziecka oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego  profesjonalnie przygotowanego przedsięwzięcia.

Opublikowano: 04 czerwca 2018 16:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1016

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony