„Nie to w co się bawić, a jak  i co się przy tym myśli i czuje…” 

Janusz Korczak

 Świetlice czynne są w następujących godzinach:

- ul. Pomorska - 6:30-15:30 (czwartek - do 16:15)

- ul. Moniuszki - 7:25-15:25.

Celem ogólnym  świetlicy jest zapewnienie  uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej. Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanego planu pracy, który zawiera hasła tygodniowe podporządkowane kolejnym miesiącom roku, corocznym uroczystościom  i świętom.

Dzieci uczestniczą w różnorodnych formach zajęć :

 • plastyczno-manualnych: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami,  wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;
 • dydaktycznych: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
 • muzycznych : słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem,
 • rekreacyjno-ruchowych : zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, , ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, zabawy z chustą animacyjną,
 • rozrywkowych: zabawy okolicznościowe, konkursy,  gry stolikowe,
 • zajęciach z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, filmów  popularnonaukowych,

 

W trakcie zajęć świetlicowych uczniowie odrabiają  zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Prowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego odpoczynku i rozwijania swoich zainteresowań.

    Regulamin świetlicy

 1. Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia  nauczyciela, nie oddalamy się od grupy w czasie zabaw na boisku szkolnym.
 2. Używamy form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry,   do widzenia.
 3. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.
 4. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom, nauczycielowi podczas prowadzonych zajęć i w czasie odrabianych prac domowych.
 5. W trakcie wspólnych rozmów, gdy jedna osoba mówi, uważnie słuchamy, nie przerywamy, nie krytykujemy.
 6. Dbamy o wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier świetlicowych.
 7. Po skończonej zabawie i grach porządkujemy swoje miejsce.
 8. W czasie przerw nie gramy w gry stolikowe i nie malujemy.
 9. W czasie przerw obiadowych na świetlicy przebywają uczniowie spożywający posiłek i dyżurni.
 10. Jesteśmy dla siebie mili, uprzejmi, od  nas zależy, czy będziemy dobrze się czuli w naszej świetlicy.
 11. Uczniowie dojeżdżający przebywający  po skończonych lekcjach w świetlicy szkolnej  mogą być zwolnieni  na pisemną prośbę lub osobiście przez rodziców.

Na świetlicy w czasie 2 przerw obiadowych wydawane są posiłki.  Na obiady uczęszczają uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani  przez MGOPS oraz uczniowie, którzy wykupili posiłki. 

I    przerwa obiadowa (1035

II   przerwa obiadowa ( 1135)  

 

Wychowawcy świetlicy:

ul. Pomorska - mgr Monika Grzeszczyk-Rój, mgr Justyna Budzisz, mgr Agnieszka Rutkowska, mgr Anna Sekuła

ul. Moniuszki - mgr Grażyna Zdybel, mgr Zdzisław Dawlewicz, mgr Beata Bibik, mgr Roksana Pawłowska

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony