Historia szkoły

 Historia barwickiej oświaty datuje się od 7 sierpnia 1945 roku, rozpoczęcia działalności Publicznej Szkoły Powszechnej z siedzibą przy ulicy Szkolnej. Pierwszy rok szkolny w Barwicach rozpoczął się 3. 09. 1945 roku – z 45 uczniami klas I-IV.

 

Pierwszym kierownikiem szkoły został p. Stanisław Czajka. Wraz z rosnącą liczbą uczniów zmieniała się lokalizacja szkoły - ulica Szkolna, Zwycięzców (dawny budynek sądu, obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy), ulica Wojska Polskiego (obecny budynek Ośrodka Kultury).

 

12 marca 1960 roku oddany został do użytku nowo wybudowany budynek przy ulicy Pomorskiej 3, w którym szkoła funkcjonuje do dziś. Wybudowana z przeznaczeniem na 350 uczniów szkoła przez lata mieściła ich w granicach 600 – 800 w 18 – 22 oddziałach, za sprawą kolejnych reform oświatowych w siedmio, ośmio i obecnie sześcioklasowej strukturze organizacyjnej.

 

Od początku istnienia szkoła w Barwicach pełniła wielorakie funkcje - Publicznej Szkoły Powszechnej, Zbiorczej Szkoły Gminnej, Szkoły Podstawowej z podległymi filiami, siedziby Inspektora Oświaty i Wychowania, by po latach funkcjonować jako samodzielna, autonomiczna placówka w obrębie szkół prowadzonych przez gminę.

 

W lokalnym środowisku z kierowaniem szkołą utożsamiane są nazwiska: Maria Bylczyńska, Zofia Tatulińska, Tadeusz Wasilewski, Janina Łapa. Od 1998 r. do sierpnia 2009 r. funkcję dyrektora szkoły pełniła p. Gabriela Łataś. Natomiast jej obowiązki, z dniem 1.09.2009 r., przejęła p. Grażyna Kozłowska.

 

 Wśród najważniejszych osiągnięć szkoły należy wymienić coroczne wysokie lokaty uczniów w zawodach sportowych rangi od powiatowych po wojewódzkie, liczące się w województwie osiągnięcia uczniów w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

 

W roku szkolnym 1999/2000 szkoła zajęła II miejsce wśród szkół podstawowych województwa ze względu na liczbę laureatów konkursów przedmiotowych zyskując na łamach prasy przydomek „czarnego konia”.

 

Od roku 1989 szkoła nosi imię prof. Władysława Szafera, od 1990 posiada sztandar i własny hymn. Na rok 2005 przypadał jubileusz 60- lecia barwickiej oświaty oraz jubileusz 45 - lecia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w obecnie użytkowanym budynku.

 

Dokumenty archiwalne dotyczące przebiegu nauczania znajdują się w archiwum własnym szkoły.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony